The Sound Of Meeting

It is nice to be important but It is important to be nice

به ارامی اغاز به مردن می کنی!به ارامی اغاز به مردن می کنی


اگر سفر نکنی

اگر کتاب نخوانی

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

اگر از خودت قدر دانی نکنی.

به ارامی اغاز به مردن می کنی

زمانی که خودباوری را در خودت بکشی

وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.

به ارامی اغاز به مردن می کنی

اگر برده ی عادات خود شوی

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی

اگر روزمرگی را تغییر ندهی

اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی

یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.

تو به ارامی اغاز به مردن می کنی

اگر از شور و حرارت

از احساسات سرکش

و از چیز هایی که چشمانت را به درخشش وا می دارند

و ضربان قلبت را تندتر می کنند

دوری کنی.

تو به ارامی اغاز به مردن می کنی

اگر هنگامی که با شغلت یا عشقت شاد نیستی

ان را عوض نکنی

اگر برای مطمئن در نا مطمئن خطر نکنی

اگر ورای رویاها نروی

اگر به خودت اجازه ندهی

که حداقل یک بار در تمام زندگیت

ورای مصلحت اندیشی بروی.
ادامه مطلب

برچسب ها:پابلو نرودا، شاعر: پابلو نرودا، ترجمه: احمد شاملو، عشق، کتاب، رنگ، زندگی،
[ دوشنبه 25 اسفند 1393 ] [ 01:00 ب.ظ ] [ love of god ] [ برگ پاییزی() ]