The Sound Of Meeting

It is nice to be important but It is important to be nice

دفتر اواز افتاب (اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : بی تار و پود


در بیداری لحظه‌ها
پیكرم كنار نهر خروشان لغزید.
مرغی روشن فرود آمد
و لبخند گیج مرا برچید و پرید.
ابری پیدا شد
و بخار سرشكم را در شتاب شفافش نوشید.
نسیمی برهنه و بی پایان سركرد
و خطوط چهره ام را آشفت و گذشت.
درختی تابان
پیكرم را در ریشه سیاهش بلعید.
طوفانی سررسید
و جاپایم را ربود.

نگاهی به روی نهر خروشان خم شد:
تصویری شكست.
خیالی از هم گسیخت.

طبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
برچسب ها:کلیات اشعار سهراب سپهری، دفتر اواز افتاب، بی تار و پود، تصویری، نگاهی، لبخند، گیج،
[ سه شنبه 28 مرداد 1393 ] [ 08:37 ق.ظ ] [ love of god ] [ نظرات() ]

دفتر اواز افتاب (اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : ای نزدیك

در نهفته ترین باغ ها ، دستم میوه چید.
و اینك ، شاخه نزدیك ! از سر انگشتم پروا مكن.
بی تابی انگشتانم شور ربایش نیست ، عطش آشنایی است.
درخشش میوه ! درخشان تر.
وسوسه چیدن در فراموشی دستم پوسید.
دورترین آب
ریزش خود را به راهم فشاند.
پنهان ترین سنگ


ادامه مطلبطبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
برچسب ها:کلیات اشعار سهراب سپهری، دفتر اواز افتاب، ای نزدیک، عقاب، میوه، فراموشی، باغ ها،
[ شنبه 25 مرداد 1393 ] [ 07:22 ب.ظ ] [ love of god ] [ نظرات() ]

دفتر اواز افتاب (اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : ...

رویا زدگی شكست : پهنه به سایه فرو بود.
زمان پرپر می شد.
از باغ دیرین ، عطری به چشم تو می نشست.
كنار مكان بودیم. شبنم دیگر سپیده همی بارید.
كاسه فضا شكست. در سایه - باران گریستم، و از چشمه غم بر آمدم.
آلایش روانم رفته بود. جهان دیگر شده بودم.
در شادی لرزیدم ، و آن سو را به درودی لرزاندم.
لبخند در سایه روان بود . آتش سایه ها در من گرفت : گرداب آتش شدم.
فرجامی خوش بود: اندیشه نبود.
خورشید را ریشه كن دیدم.
و دروگر نور را ، در تبی شیرین ، با لبی فرو بسته ستودم.

طبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
برچسب ها:کلیات اشعار سهراب سپهری، دفتر اواز افتاب، خورشید، اشعار سهراب سپهری، اتش، باغ، شبنم،
[ شنبه 25 مرداد 1393 ] [ 07:17 ب.ظ ] [ love of god ] [ نظرات() ]

دفتر زندگی خواب ها (اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : پرده

پنجره ام به تهی باز شد
و من ویران شدم.
پرده نفس می كشید

دیوار قیر اندود!
از میان برخیز.
پایان تلخ صداهای هوش ربا!
فرو ریز.


ادامه مطلبطبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
برچسب ها:کلیات اشعار سهراب سپهری، دفتر زندگی خواب ها، پرده، شکوفه، هستی، دوزخ، فراموشی،
[ پنجشنبه 23 مرداد 1393 ] [ 07:21 ب.ظ ] [ love of god ] [ نظرات() ]

دفتر زندگی خواب ها (اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : نیلوفر

از مرز خوابم می گذشتم،
سایه تاریك یك نیلوفر
روی همه این ویرانه فرو افتاده بود.
كدامین باد بی پروا
دانه این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد ؟


ادامه مطلبطبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
برچسب ها:کلیات اشعار سهراب سپهری، دفتر زندگی خواب ها، نیلوفر، سرزمین، مرده، رویا، سیلاب،
[ پنجشنبه 23 مرداد 1393 ] [ 07:16 ب.ظ ] [ love of god ] [ نظرات() ]

دفتر زندگی خواب ها (اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : لولوی شیشه ها

در این اتاق تهی پیكر
انسان مه آلود !
نگاهت به حلقه كدام در آویخته ؟

درها بسته
و كلیدشان در تاریكی دور شد.
نسیم از دیوارها می تراود:
گل های قالی می لرزد.
ابرها در افق رنگارنگ پرده پر می زنند.
باران ستاره اتاقت را پر كرد
و تو در تاریكی گم شده ای
انسان مه آلود!


ادامه مطلبطبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
برچسب ها:کلیات اشعار سهراب سپهری، دفتر زندگی خواب ها، لولوی شیشه ها، انسان، تنهایی، نسیم، تاریکی،
[ پنجشنبه 23 مرداد 1393 ] [ 07:12 ب.ظ ] [ love of god ] [ نظرات() ]

دفتر زندگی خواب ها (اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : سفر

پس از لحظه های دراز
بر درخت خاكستری پنجره ام برگی رویید
و نسیم سبزی تار و پود خفته مرا لرزاند.
و هنوز من
ریشه های تنم را در شن های رویاها فرو نبرده بودم
كه براه افتادم.


ادامه مطلبطبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
برچسب ها:کلیات اشعار سهراب سپهری، سفر، دفتر زندگی خواب ها، اشعار سهراب سپهری، درخت، پنجره، نسیم،
[ پنجشنبه 23 مرداد 1393 ] [ 07:06 ب.ظ ] [ love of god ] [ نظرات() ]

دفتر زندگی خواب ها (اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : بی پاسخ

در تاریكی بی آغاز و پایان
دری در روشنی انتظارم رویید.
خودم را در پس در تنها نهادم
و به درون رفتم:
اتاقی بی روزن تهی نگاهم را پر كرد.
سایه ای در من فرود آمد
و همه شباهتم را در ناشناسی خود گم كرد.
پس من كجا بودم؟
شاید زندگی ام در جای گمشده ای نوسان داشت
و من انعكاسی بودم
كه بیخودانه همه خلوت ها را بهم می زد
در پایان همه رویاها در سایه بهتی فرو می رفت.ادامه مطلبطبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
برچسب ها:کلیات اشعار سهراب سپهری، اشعار سهراب سپهری، دفتر زندگی خواب ها، بی پاسخ، تنها، رویا، زندگی،
[ دوشنبه 20 مرداد 1393 ] [ 07:32 ب.ظ ] [ love of god ] [ نظرات() ]

دفتر زندگی خواب ها(اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : پاداش

گیاه تلخ افسونی !
شوكران بنفش خورشید را
در جام سپید بیابان ها لحظه لحظه نوشیدم
و در آیینه نفس كشنده سراب
تصویر ترا در هر گام زنده تر یافتم.
در چشمانم چه تابش ها كه نریخت!
و در رگ هایم چه عطش ها كه نشكفت!
آمدم تا ترا بویم،
و تو زهر دوزخی ات را با نفسم آمیختی
به پاس این همه راهی كه آمدم.

 


ادامه مطلبطبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
برچسب ها:کلیات اشعار سهراب سپهری، دفتر زندگی خواب ها، تنها، پاداش، رویا، دوزخ، خورشید،
[ چهارشنبه 25 تیر 1393 ] [ 11:14 ق.ظ ] [ love of god ] [ برگ پاییزی() ]

دفتر زندگی خواب ها(اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : مرغ افسانه

پنجره ای در مرز شب و روز باز شد
و مرغ افسانه از آن بیرون پرید.
میان بیداری و خواب
پرتاب شده بود.
بیراهه فضا را پیمود،
چرخی زد
و كنار مردابی به زمین نشست.
تپش هایش با مرداب آمیخت.
مرداب كم كم زیبا شد.
گیاهی در آن رویید،
گیاهی تاریك و زیبا.


ادامه مطلبطبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
برچسب ها:کلیات اشعار سهراب سپهری، مرغ افسانه، زندگی خواب ها، مرداب، شب، گیاهان، تنها،
[ چهارشنبه 25 تیر 1393 ] [ 11:03 ق.ظ ] [ love of god ] [ برگ پاییزی() ]

دفتر زندگی خواب ها(اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : لحظه گمشده

مرداب اتاقم كدر شده بود
و من زمزمه خون را در رگ‌هایم می‌شنیدم.
زندگی‌ام در تاریكی ژرفی می‌‌گذشت.
این تاریكی، طرح وجودم را روشن می‌كرد.

 


ادامه مطلبطبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
برچسب ها:کلیات اشعار سهراب سپهری، اشعار سهراب سپهری، سهراب سپهری، دفتر زندگی خواب ها، مرداب، لحظه گمشده، فانوس،
[ سه شنبه 26 فروردین 1393 ] [ 07:25 ب.ظ ] [ love of god ] [ نظرات() ]

دفتر زندگی خواب ها(اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : خواب تلخ

مرغ مهتاب
می خواند.
ابری در اتاقم می گرید.
گل های چشم پشیمانی می شكفد.
در تابوت پنجره ام پیكر مشرق می لولد.
مغرب جان می كند،
می میرد.


ادامه مطلبطبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
برچسب ها:کلیات اشعار سهراب سپهری، اشعار سهراب سپهری، سهراب سپهری، خواب تلخ، دفتر زندگی خواب ها، مهتاب، گل،
[ سه شنبه 26 فروردین 1393 ] [ 07:20 ب.ظ ] [ love of god ] [ نظرات() ]
.: تعداد کل صفحات 4 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]