تبلیغات
The Sound Of Meeting - نامه نگاری

The Sound Of Meeting

It is nice to be important but It is important to be nice

نامه نگارینامه یعنی انچه ادم می نویسد بهر یار

گر که داری خوش به حالت گر نداری خب نداری

در میان نامه ادم چیزهایی می نویسد

چیزهای بی سر و ته غالبا هم استعاری

شخص عاشق در میان نامه بر حیثیت خود

حمله گاهی می کند ان هم به شکل انتحاری

از خودش می کاهد و بر یار می افزاید این سان:

من شبیه AngryBirds یار مانند قناری

من تلاطم گونه ای از ترجمانی ناشکیبم!

تو ولی لبریز از عطر فلان ماه بهاری

این چرندیات را تنها اگر باشی تو عاشق

می نویسی تو از ته دل کاملا هم اختیاری

البته اینها فقط یک جور از نامه نگاری ست

هست بیش از ششصدوهفده مدل نامه نگاری

قبض اب و برق از انواع منفور است و ضمنا

نیست چیزی بدتر از نامه نگاری اداری

لااقل یک سال باید در پی امضا دویدن

وای از ان روزی که باشد کار ادم اضطراری

الغرض از نامه گفتن کار اسانی ست اما

از دو چشمت هست پیدا حوصله دیگر نداری!

طبقه بندی: طنز منظوم،
[ جمعه 16 اسفند 1392 ] [ 01:34 ب.ظ ] [ love of god ] [ نظرات() ]