تبلیغات
The Sound Of Meeting - دفتر زندگی خواب ها(اشعار سهراب سپهری)

The Sound Of Meeting

It is nice to be important but It is important to be nice

دفتر زندگی خواب ها(اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : جهنم سرگردان

شب را نوشیده ام
و بر این شاخه های شكسته می گریم.
مرا تنها گذار
ای چشم تبدار سرگردان !
مرا با رنج بودن تنها گذار.
مگذار خواب وجودم را پر پر كنم.

 

مگذار از بالش تاریك تنهایی سر بردارم
و به دامن بی تار و پود رویاها بیاویزم.

سپیدی های فریب
روی ستون های بی سایه رجز می خوانند.
طلسم شكسته خوابم را بنگر
بیهوده به زنجیر مروارید چشم آویخته.
او را بگو
تپش جهنمی مست !
او را بگو: نسیم سیاه چشمانت را نوشیده ام.
نوشیده ام كه پیوسته بی آرامم.
جهنم سرگردان!
مرا تنها گذار.

طبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
[ پنجشنبه 17 بهمن 1392 ] [ 12:45 ب.ظ ] [ love of god ] [ برگ پاییزی() ]