تبلیغات
The Sound Of Meeting - دفتر مرگ رنگ(اشعار سهراب سپهری)

The Sound Of Meeting

It is nice to be important but It is important to be nice

دفتر مرگ رنگ(اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : مرغ معما

دیر زمانی است روی شاخه این بید
مرغی بنشسته كو به رنگ معماست
نیست هم آهنگ او صدایی، رنگی

چون من در این دیار، تنها، تنهاست
گرچه درونش همیشه پر زهیاهوست،
مانده بر این پرده لیك صورت خاموش
روزی اگر بشكند سكوت پر از حرف،
بام و در این سرای می‌رود از هوش.
راه فرو بسته گرچه مرغ به آوا،
قالب خاموش او صدایی گویاست.
می‌گذرد لحظه‌ها به چشمش بیدار،
پیكر او لیك سایه – روشن رؤیاست.
رسته ز بالا و پست بال و پر او
زندگی دور مانده: موج سرابی
سایه‌اش افسرده بر درازی دیوار
پرده دیوار و سایه: پرده خوابی
خیره نگاهش به طرح خیالی
آنچه در آن چشم‌هاست نقش هوس نیست
دارد خاموشی اش چون با من پیوند،
چشم نهانش به راه صحبت كس نیست
ره به دورن می‌برد حمایت این مرغ:
آنچه نیاید به دل، خیال فریب است
دارد با شهرهای گمشده پیوند:
مرغ معما در این دیار غریب است

طبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
[ دوشنبه 6 آبان 1392 ] [ 09:14 ب.ظ ] [ love of god ] [ برگ پاییزی() ]