تبلیغات
The Sound Of Meeting - دفتر مرگ رنگ(اشعار سهراب سپهری)

The Sound Of Meeting

It is nice to be important but It is important to be nice

دفتر مرگ رنگ(اشعار سهراب سپهری)

نام شعر : دریا و مرد

تنها ، و روی ساحل،
مردی به راه می گذرد.
نزدیك پای او
دریا، همه صدا.

شب، گیج در تلاطم امواج.
باد هراس پیكر
رو می كند به ساحل و در چشم های مرد
نقش خاطر را پر رنگ می كند.
انگار
هی میزند كه :مرد! كجا می روی ، كجا؟
و مرد می رود به ره خویش.
و باد سرگران
هی میزند دوباره: كجا می روی ؟
و مرد می رود.
و باد همچنان...

امواج ، بی امان،
از راه میرسند
لبریز از غرور تهاجم.
موجی پر از نهیب
ره می كشد به ساحل و می بلعد
یك سایه را كه برده شب از پیكرش شكیب.

دریا، همه صدا.
شب، گیج در تلاطم امواج.
باد هراس پیكر
رو می كند به ساحل و ...


طبقه بندی: کلیات اشعار سهراب سپهری،
[ یکشنبه 28 مهر 1392 ] [ 09:31 ب.ظ ] [ love of god ] [ برگ پاییزی() ]