The Sound Of Meeting

It is nice to be important but It is important to be nice

برگزیده ای از جملات کتاب مائده های زمینی اثر اندره ژید

 
خوشبختی من یعنی افزودن بر خوشبختی دیگران. برای خوشبخت بودن احتیاج به خوشبختی دیگران دارم.ای کاش کتاب من به تو بیاموزد که به خود بیش از این کتاب علاقه ورزی و سپس به چیزهای دیگر بیشتر از خودت.ناتانائل ارزو مکن که خدا را درجاتی جز همه جا بیابی.هر افریده ای نشانی از خداست اما هیچ یک او را از پرده بیرون نمی اندازد هماندم که نگاه ما بر افریده ای خیره شد او ما را از خدا برمی گرداند.

طبقه بندی: *مائده های زمینی*،
برچسب ها:مائده زمینی، اندره ژید، جملات کوتاه و زیبا از اندره ژید، جملات کوتاه و زیبا، مترجم: سیروس ذکا، خدا، خوشبختی،
[ شنبه 9 اسفند 1393 ] [ 10:30 ب.ظ ] [ love of god ] [ برگ پاییزی() ]